Om oss


Bygg ett intranät med oss

Varför bygga intranät med oss?

Vi är specialiserade på intranät och interna processer. Det gör att vi tänker på helheten så att ni slipper.

Vi utvecklar intranät med er verksamhet som utgångspunkt, så att medarbetarnas vardag underlättas. Nyhetshantering visst behövs det, men vi stöder kärnverksamhetens processer, så att ert företag kan producera mera och bättre.

Men, hur menar ni?

Vi exemplifierar med ganska vanlig process som tar tid och kraft i verksamheter.

On- & offboarding.
En process som börjar och slutar på intranätet. Meddela alla berörda parter vid onboarding med minst:
skapa AD-konto automatiskt
beställ passerkort, visitkort & nycklar
meddela HR
välkomstmaterial
telefon & eventuell dator
ICE-lista

ovan förenklade uppställning berör andra processer som även de kan automatiseras. En helt central process som måste behandlas internt om man vill att den skall nå hela vägen fram. Kontakta oss för att förklara vad vi kan hjälpa er med.

Vi hjälper även till med produkten Apex taxering, som digitaliserar och förenklar fastighetstaxering för lite större fastighetsinnehav.