Hem


intranät med helhetsfokus

Intranät som baseras på företages unika processer, fokuserar på helheten och får verksamheten att arbeta åt samma håll, det är bra intranät.

Fasta priser

Känns det tryggare att veta i förväg vad något kostar? Det tycker vi och räknar alltid fram takpriser.

Lång erfarenhet

Med lång erfarenhet kommer insikten om att ett intranät bör vara mer än en nyhetskanal i kombination med ett:
verksamhetssystem
kvalitetssystem
bokningssystem
osv.

Ett processbaserat intranät byggt utifrån företagets behov ger ett lättnavigerat intranät som underlättar användarnas vardag. Börja i rätt ände och samarbeta oss.

processorienterat tänk

Har ni byggt dataöar som inte utnyttjar företagets dynamik? Vi hjälper gärna till att knyta ihop processer, för att ta fram en lösning som grundar sig i verksamheten.

låt oss arbeta tillsammans med era processer

Kontakta oss om du har frågor eller eller vill starta ett samarbete.